Collegebesluiten

11 december 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Plannen voor nieuwbouw woningen in Sprundel

Het college stelt aan de raad voor om het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Kerkeheidestraat 38’ gewijzigd vast te stellen. Het is de bedoeling hier vijf nieuwbouw woningen te bouwen. Op deze plek stond eerst een kassencomplex.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 8-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-1-2019