Oefening Koninklijke Landmacht

11 t/m 14 februari 2019

Deze oefening vindt plaats in het kader van een eindoefening Militaire Basisopleiding voor militair personeel in opleiding van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen vanuit Militair Oefenterrein Rucphense Heide naar Vliegbasis Woensdrecht verplaatsen via Wouwse Plantage. Men verplaatst in groepjes van ongeveer 10 personen. Men zal tevens verplaatsen naar- en van de Kynologenclub Bergen op Zoom nabij de Wouwse Tol Noord waar men ook zal verblijven, verplaatsen naar- en van een B&B aan de Hollandsdreef Wouwse Plantgage waarbij men ook zal verblijven, verplaatsingen tussen de eerder genoemde kynologenclub en de B&B. Bij de Wouwse Tol zal men een zgn. slotenmars door De Zoom ondernemen naar de plantagebaan in Wouwse Plantage. De verplaatsingen worden grotendeels te voet afgelegd. De eenheid heeft zelf met desbetreffende eigenaars/beheerders afspraken gemaakt en toestemming geregeld.

De verplaatsingen gaan over bestaande wegen en paden waarbij het doorgaand verkeer niet gehinderd zal worden.

Aan deze oefening nemen 160 personen deel en wordt ondersteund door 6 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Voor klachten of opmerkingen over deze oefening kunt u contact opnemen met Defensie, t. 030 2180420.

Publicatiedatum 6-2-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-2-2019