Oefening Koninklijke Landmacht

4 t/m 8 februari 2019

De oefening wordt gehouden in het kader van training Genisten van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen verblijven op Militair Oefenterrein Rucphense heide waar men in de omgeving tactische acties gaat uivoeren. Ze zullen verplaatsen bij duisternis en oorden vermijden. Het doorgaand verkeer wordt niet gehinderd.

Aan de oefening nemen 30 personen en 6 militaire wielvoertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Voor klachten of opmerkingen over deze oefening kunt u contact opnemen met Defensie, t. 030 2180420.

Publicatiedatum 30-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-2-2019