Collegebesluiten

4 december 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Pilot Thuisadministratie Humanitas

Humanitas gaat in onze gemeente vrijwilligers inzetten die hulp bieden bij thuisadministratie. Het gaat om een pilot voor maximaal tien personen.
Het college heeft ingestemd met de pilot voor een bedrag van €600,- per persoon. De pilot bevordert de financiële zelfredzaamheid en voorkomt dat mensen verder in de financiële problemen raken.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 19-12-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-12-2018