Collegebesluiten

27 november 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Plannen voor woningbouw in Schijf

Het college gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf’ ter inzage leggen. Het is de bedoeling hier 22 koopwoningen te realiseren. Deze woningen bestaan uit 10 in het goedkope segment, 8 in het middeldure segment en 4 dure. Deze woningbouw geeft een impuls aan de woningbouw in Schijf.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 5-12-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-12-2018