de Heikant 23, Sprundel

het bouwen van een rundveestal

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het bouwen van een rundveestal
Activiteit  : bouwen
Locatie     : de Heikant 23 in Sprundel

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 januari 2019.

Publicatiedatum 28-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-12-2018