Dahliastraat 41, St. Willebrord

het uitbreiden, veranderen en verduurzamen van de woning

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het uitbreiden, veranderen en verduurzamen van de woning
Activiteit   : bouwen
Locatie     : Dahliastraat 41 in St. Willebrord

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 januari 2019

Publicatiedatum 28-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-12-2018