Ideeën voor de toekomst

In deze editie: veiligheid in het verkeer

Woensdag 24 oktober organiseerde onze gemeente haar eerste kindertop. Ruim zestig leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs gingen met elkaar de uitdaging aan om ideeën te bedenken voor de toekomst van Rucphen. In groepjes werkten zij 12 ideeën verder uit. Deze laten we u de komende weken graag zien. In deze editie: veiligheid in het verkeer.

Veiligheid in het verkeer


Veiligheid in het verkeer is iets wat veel kinderen bezig houdt. Kinderen in dit groepje hadden ook al ideeën over welke plekken specifiek aandacht verdienen:

  • De bushalte in de bocht in Rucphen.
  • Te weinig parkeerplaatsen bij de scholen.
  • Te weinig verlichting op bepaalde stukken.
  • In Zegge wordt te hard gereden, daar zouden drempels misschien een oplossing zijn.
  • Een zebrapad bij de Lidl in Rucphen.

De kinderen hebben aangegeven dat door deze aanpassingen er minder ongelukken zouden zijn en het voor de kinderen veel veiliger wordt om zich tussen het verkeer te begeven.

Belonen van veilig gedrag in het verkeer


Veel mensen rijden te hard of stoppen niet voor het zebrapad. De kinderen in dit groepje vinden het belangrijk om mensen die het wél goed doen te belonen. Bijvoorbeeld wanneer mensen niet te hard rijden en netjes stoppen voor het zebrapad. Het zou ook helpen als de zebrapaden beter zichtbaar worden en om een verkeerslicht te plaatsen dat vanzelf op rood springt wanneer auto’s te hard rijden.
Woensdagmiddag 21 november is hier een eerste start mee gemaakt. Automobilisten in Schijf werden niet bestraft voor het begaan van overtredingen, maar ze werden beloond voor goed gedrag. Bij de voetgangersoversteekplaats aan de Sint Antoniusstraat hebben kinderen van basisschool de Vindplaats samen met de wijkagent en de BOA’s van de gemeente gecontroleerd. Automobilisten die stopten en zich aan de snelheid hielden kregen deze middag een beloning voor hun goede gedrag.

Kunt u helpen om deze mooie ideeën waar te maken?

Neem dan contact op met onze ideeënmakelaars. Zij helpen inwoners met ideeën. Om het dorp, de buurt, wijk, gemeente beter, mooier, leuker of gezelliger te maken. Ze denken met u mee en brengen u in contact met mensen en organisaties die wat voor u kunnen betekenen. Dat maakt de zoektocht naar hulp, spullen of geld heel wat makkelijker. Bel via t. 0165-349500 of mail naar ideemakelaar@rucphen.nl. Samen werken we aan de toekomst!

Publicatiedatum 28-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-12-2018