Collegebesluiten

20 november 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Aanpassen beleidsregel bijzondere bijstand

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met aanpassing van de beleidsregel bijzondere bijstand. Door deze aanpassing hanteren we een inkomensnorm van 120%. Hierdoor kunnen meer inwoners van de gemeente een beroep doen op bijzondere bestand. Het Werkplein Hart van West-Brabant voert de regeling voor de gemeente Rucphen uit. De beleidsregels liggen vanaf heden 4 weken ter inzage op het gemeentehuis.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 28-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-11-2019