Collegebesluiten

13 november 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Verlengen samenwerkingsovereenkomst gladheid met Etten-Leur

Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst voor gladheidsbestrijding met de gemeente Etten-Leur te verlengen. De verlenging van de huidige overeenkomst duurt tot en met 14 maart 2023. Met het verlengen van de overeenkomst kan de gladheidsbestrijding goed georganiseerd blijven. 

Verkoop perceel Kievitstraat voor verbouwing Jumbo

Het college heeft ingestemd met de koopovereenkomst voor de verkoop van een perceel grond Kievitstraat 17-21 te St. Willebrord. Voor de aanpassing van de gevel van de winkelpanden aan de Kievitstraat 17-21 verkoopt de gemeente circa 5 m2 grond in verband met de verbouwing van de EMTE. De EMTE aan de Kievitstraat te St. Willebrord maakt plaats voor een Jumbo. Onderdeel van de verbouwing is een upgrade van de gevel van de supermarkt en het naastgelegen pand om de kwaliteit van het Emmausplein te verbeteren.

Meer jeugdprofessionals in 2019

Er komt uitbreiding van de formatie van jeugdprofessionals in de gemeente Rucphen. Het college is akkoord gegaan met dit besluit. In West-Brabant West voeren jeugdprofessionals de toegang tot jeugdhulp en jeugdzorg uit. Jeugdprofessionals zijn steeds vaker nodig. Om goede jeugdhulp aan onze inwoners te kunnen waarborgen is het van belang om voldoende capaciteit binnen onze toegang beschikbaar te hebben. Dit draagt bij aan de kwaliteit van en de tevredenheid over de jeugdhulp aan onze inwoners. Om deze reden stellen we meer jeugdprofessionals aan in de gemeente Rucphen.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 21-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-11-2019