Collegebesluiten

6 november 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Woonvisie

Het college van burgemeester en wethouders laat een nieuwe Woonvisie opstellen. De huidige Woonvisie loopt eind dit jaar af. Een woonvisie geeft richting aan beleid voor volkshuisvesting en geeft inzicht in de vraag naar (soort) woningen. De woningmarkt is de laatste jaren veel veranderd. Ook daarom is het belangrijk een nieuwe visie op wonen te hebben. De woonvisie zal ingaan op woningen voor de diverse doelgroepen (starters, senioren, doorstromers etc.). Ook duurzaamheid en leefbaarheid staan centraal. Externe partijen zullen ook input geven voor de Woonvisie.

Vier extra AED’s voor Rucphen

Rucphen krijgt vier AED’s erbij. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Twee AED’s komen op de voertuigen van team Handhaving van de gemeente. Onze handhavers zijn dagelijks op de weg en zijn zo snel ter plaatse met de AED. De handhavers beschikken over een certificaat om de AED te bedienen. Ook aan de voorzijde van het gemeentehuis komt een AED. Ook bij dorpshuis Agora komt een AED. Zo beschikken alle dorpshuizen over een AED.

Samen werken aan veiligheid

Het college is akkoord gegaan met het integrale veiligheidsplan van district De Markiezaten. Samen met nog 7 andere gemeenten werkt gemeente Rucphen aan veiligheid voor district de Markiezaten. Dit plan geeft de belangrijkste thema's weer voor de komende jaren op het gebied van veiligheid. Op hoofdlijnen zijn het de volgende thema's: aanpak ondermijning, zorg en veiligheid, veilige buurt en externe veiligheid. Lokale prioriteiten nemen we op in het uitvoeringsprogramma voor 2019.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 14-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-11-2018