Collegebesluiten

23 oktober 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Aansluiting bij startpunt Geldzaken

De gemeente Rucphen sluit aan bij het online Startpunt Geldzaken van het Nibud. De online geldplannen van het Startpunt bieden ondersteuning aan de groep inwoners die
(nog) geen professionele hulp ontvangen voor hun financiële zaken. Met de geldplannen kunnen burgers zelf de eigen geldzaken in balans brengen en houden. Zo nodig kunnen zij hulp vragen aan vrijwilligers of aan professionele hulpverleners.
Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud met Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Gemeenten kunnen hierbij aansluiten. Op deze manier dragen we bij aan het voorkomen van problematische schulden. Om onze inwoners te informeren over geldzaken, zullen we in samenwerking met het Nibud een Geldkrant uitbrengen. Deze bevat praktische informatie en tips op het gebied van financiën. De krant laten we huis-aan-huis bezorgen.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 31-10-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-10-2018