Collegebesluiten

9 oktober 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Regionale waspunt Wmo

Het regionale waspunt Wmo verhuist nog dit jaar van steunpunt De Gagelstede naar de gemeentewerf. Het regionale waspunt is een voorziening voor huishoudelijke ondersteuning (HO) voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. Door de verhuizing waarborgen we dat
ook in de toekomst cliënten huishoudelijke ondersteuning vanuit alle gemeenten gebruik kunnen maken van het waspunt.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 17-10-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-10-2019