Collegebesluiten

2 oktober 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Beschermd wonen

Het college heeft ingestemd met het plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit plan is de voorbereiding op de nieuwe wijze van maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. De gemeente Rucphen werkt hiervoor samen met 5 andere gemeenten. Het gaat om de zorg van sociaal kwetsbare inwoners van 18 jaar en ouder. Zij zijn door omstandigheden niet in staat om in eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. De gemeente ondersteunt hen, maar stimuleert ook de eigen kracht. Dat past bij de transformatie van het sociale domein.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 10-10-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 9-10-2019