Collegebesluiten

25 september 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Uitgangspunten terrassen op gemeentegrond

Horeca-ondernemers mogen een terras inrichten op gemeentegrond. Hiervoor moeten ze wel toestemming vragen aan de gemeente. Het college heeft uitgangspunten vastgesteld voor de terassen. Dat is goed voor de recreatie en levendigheid in de gemeente. In de uitgangspunten staat dat de gemeente geen kosten rekent voor terrassen tot 150 m2. Grotere terrassen moeten aan voorwaarden voldoen en kosten wel geld. 

Overeenkomst molen De Hoop 2019-2025

Het onderhoud van molen De Hoop is te groot voor de molenstichting alleen. Daarom heeft het college nieuwe afspraken gemaakt met de molenstichting. Die afspraken passen bij het coalitieakkoord en zorgen dat de molen in goede staat behouden blijft voor Sprundel.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 3-10-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-10-2019