Collegebesluiten

11 september 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Adoptie rotonde Noorderstraat - Vosdonkseweg

Vossenhoek Caravan & Recreatie gaat de rotonde Noorderstraat – Vosdonkseweg adopteren. Het college is akkoord gegaan met de voorgestelde inrichting van de rotonde. Door adoptie van een rotonde kan een lokale ondernemer zich profileren aan bewoners en bezoekers van de gemeente Rucphen. De ondernemer is als tegenprestatie verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de rotonde.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 19-9-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-10-2018