Collegebesluiten

28 augustus 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Plannen voor bouw van 3 woningen Noorderstaat Sprundel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Noorderstraat’. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van drie woningen op de locatie van de voormalige tennishal (Rico) in planologische zin mogelijk. Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit zullen voor een periode van zes weken nog ter inzage komen te liggen. Het indienen van een zienswijze is dan mogelijk.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 6-9-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-9-2018