Collegebesluiten

14 augustus 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Projectafwijking voor parkeerterrein Lidl

De Lidl-supermarkt in Rucphen heeft de gemeente gevraagd om de bestemming op delen van Raadhuisstraat 74 te wijzigen naar parkeren. Hiervoor heeft een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegen. Uit de nota van zienswijzen blijkt dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Ook voldoet de aanvraag ruimschoots aan de parkeernorm 2010. Ingediende zienswijzen geven daardoor geen aanleiding tot het wijzigen van de ontwerp omgevingsvergunning. Het college verleent nu een definitieve omgevingsvergunning voor het parkeerterrein bij de Lidl.

Herplaatsen speeltoestellen Wilgenrijs

Burgemeester en wethouders laten de speeltoestellen op het veldje aan de Wilgenrijs in St. Willebrord verplaatsen naar veldjes in de nabije omgeving. Dat doen zij vanwege beperkt gebruik en aanhoudende overlast. De speeltoestellen zijn namelijk vaak beschadigd door vandalisme. De dichtstbijzijnde speelplek voor kinderen aan de Wilgenrijs is de Elzenrijs, 200 meter verderop. 

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 28-8-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-9-2018