Collegebesluiten

7 augustus 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Adoptie rotonde Ettenseweg-Bredasebaan(Sprundel)

Lokale ondernemers kunnen rotondes in de gemeente Rucphen adopteren. De ondernemer richt de rotonde dan in en regelt het onderhoud. Zo is al een aantal rotondes in onze gemeente geadopteerd. Lokale ondernemers kunnen zich zo profileren aan inwoners en bezoekers van onze gemeente. Maatschap Lauwrijssen (aardbeienbedrijf) en Van den Broek bestratingen gaan de rotonde aan de Ettenseweg-Bredasebaan te Sprundel adopteren. Beide bedrijven zijn gesitueerd nabij de rotonde. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het inrichtingsplan voor de rotonde.

Bijdrage voor processie ter ere van plechtige inwijding herstelde geheimen van de Rozenkrans in Sprundel

Het college heeft besloten om een eenmalige bijdrage te verstrekken aan de processie ter ere van de plechtige inwijding van de herstelde geheimen van de Rozenkrans op 30 september 2018. Hiermee is er aandacht voor het cultureel erfgoed binnen de gemeente. De bijdrage wordt verstrekt vanuit de Regeling Activiteitensubsidie. Deze regeling is bedoeld voor het stimuleren van vernieuwende initiatieven.

Bijdrage voor Sjors Sportief

Het college heeft besloten een bijdrage te geven aan het initiatief Sjors Sportief.
Sjors Sportief is een project dat kinderen stimuleert om te bewegen. Daartoe zal een boekje worden samengesteld. Verenigingen kunnen in dit boekje hun sport toelichten en een aanbod doen (proeflessen). Basisschoolleerlingen krijgen dit boekje gedurende 3 jaar  aangeboden. Ze krijgen zo de kans om een sport uit te proberen. Dit draagt bij aan de doelstelling van het programmaplan sociaal domein om kinderen meer te laten bewegen.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 15-8-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-8-2018