Collegebesluiten

3 juli 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Investeren in duurzaamheid

Het college wil een impuls geven aan Duurzaamheid. De gemeenteraad heeft
eerder besloten Duurzaamheid meer concreet te maken. Dit gaan we doen door het organiseren van bijeenkomsten voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Per kern zal er een bijeenkomst georganiseerd worden. Daarnaast zal de gemeente gaan samenwerken met stichting STOER. Deze stichting zal inwoners namens de gemeente gaan ondersteunen bij zaken over energiebesparing. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen om energie te besparen. Om te tonen dat de gemeente  waarde hecht aan Duurzaamheid, zal ook bij het gemeentehuis een E-laadpaal geplaatst worden.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 15-8-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-8-2018