Collegebesluiten

26 juni 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Overeenkomst verpakkingsmateriaal

De gemeente heeft een zg. publiek-publieke overeenkomst afgesloten met Saver.
Dit is een overeenkomst tussen meerdere openbare overheidsdiensten.
Via deze overeenkomst vindt de overslag, het transport, het sorteren en vermarkten van verpakkingsmateriaal op een duurzame wijze plaats. Ook kan de aanbesteding zo voor de gemeente op de meest gunstige manier uitgevoerd worden.

Eenmalige bijdrage dierenvoedselbank

Het college heeft besloten eenmalig vanuit de Stimuleringsregeling een bijdrage te verstrekken aan de Dierenvoedselbank. De bijdrage is bedoeld voor de huur van een pand. De Dierenvoedselbank biedt ondersteuning aan inwoners die het financieel moeilijk hebben. Ook helpt de Dierenvoedselbank inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door hen te laten participeren in de Dierenvoedselbank. Op deze manier helpt de gemeente indirect ook deze groep inwoners.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 11-7-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-7-2019