Collegebesluiten

19 juni 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Maatregelen klimaatveranderingen

Het klimaat verandert. Daar moeten we steeds meer rekening mee houden. Om die reden passen we de openbare ruimte steeds meer aan om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. In 2017 heeft de gemeenteraad het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 vastgesteld. Via dit plan heeft de raad ook  geld beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen vanwege het veranderende klimaat. Het budget voor klimaatadaptatie zetten we in 2018 voor afkoppelen/infiltratie van regenwater in Kaaistraat, Centrumplan Rucphen, Nijverheidsstraat, Lage Zegstraat en de aanleg van een retentievoorziening aan de Bernhardstraat. (een retentievoorziening is een voorziening om bij wateroverlast water tijdelijk op te vangen en vast te houden).

Contracten leerlingenvervoer verlengd

Het college heeft besloten de contracten met de huidige vervoerders in het leerlingenvervoer jaarlijks te verlengen tot en met het schooljaar 2020-2021. Op deze manier garanderen we de continuïteit in het leerlingenvervoer. Dat brengt rust en zekerheid voor de ouders en de kinderen.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 4-7-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-7-2019