Vergadering van de gemeenteraad

Op woensdag 16 juni 2021 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Luister live mee via Radio Rucphen

Vanwege de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk om de raadsvergadering bij te wonen. Geïnteresseerden die de vergadering live willen volgen, kunnen dat doen via Radio Rucphen. Radio Rucphen is te beluisteren via:

 • 106.4 FM in de ether
 • 87.5 op de kabel in de gemeente Rucphen
 • via www.radiorucphen.nl

Na enkele dagen is de vergadering ook terug te luisteren op de website van de gemeente.

De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

 • Vaststelling jaarrekening 2020 en bestemming batig rekeningsaldo 2020
 • 1e Bestuursrapportage 2021
 • Vaststelling boombeleid
 • Ontwerpkeuze m.b.t. de aanleg van een fietspad langs de nieuwe weg rond de toekomstige nieuwbouwwijk De Leijkens
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Vorenseindseweg 104 te Sprundel’
 • Extra formatie ruimtelijke ontwikkeling
 • Verruimen budget ten behoeve van het Fonds Starterslening
 • 3de wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Beleidsplan Inburgering
 • Participatieproject Kringloper Kledingbank Rucphen
 • Continuering subsidie Radio Rucphen FM voor periode 2022 – 2026
 • Begrotingen 2022 en jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regelingen:
  • West-Brabants Archief (WBA)
  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (incl. begrotingswijziging 2021)
  • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
  • Regio West-Brabant (RWB)
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  • GGD West-Brabant
  • WVS-Groep
  • Werkplein Hart van West-Brabant
  • Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
  • Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 11 juni inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Theo Broek, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl

Publicatiedatum 9-6-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-6-2021