Vergadering van de gemeenteraad

Op woensdag 21 april 2021 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Luister live mee via Radio Rucphen

Vanwege de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk om de raadsvergadering bij te wonen. Geïnteresseerden die de vergadering live willen volgen, kunnen dat doen via Radio Rucphen. Radio Rucphen is te beluisteren via:

  • 106.4 FM in de ether
  • 87.5 op de kabel in de gemeente Rucphen
  • via www.radiorucphen.nl

Na enkele dagen is de vergadering ook terug te luisteren op de website van de gemeente.

De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

  • Regionale Energie Strategie 2030 West-Brabant 1.0
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Zegge’
  • Vaststelling Bestemmingsplan ‘Kom Zegge, Hoefstraat 12’
  • Vaststelling Bestemmingsplan ‘Kom Zegge, Lage Zegstraat naast 8 te Zegge’
  • Evaluatie Nota Verbonden Partijen
  • Benoeming vijfde lid Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 17 april inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Theo Broek, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 14-4-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-4-2021