Koekoekstraat 66, Sprundel

het wijzigen van de bestemming detailhandel naar wonen

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het wijzigen van de bestemming detailhandel naar wonen
Activiteit  : strijdig gebruik
Locatie     : Koekoekstraat 66 te Sprundel

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 april 2021.

 

Publicatiedatum 10-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-3-2021