Scherpenbergsebaan 53-55, Rucphen

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen’.

De gemeenteraad heeft op 3 februari 2021 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen’ gewijzigd vastgesteld. Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Korte inhoud

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen’ heeft betrekking op de realisatie van een volwaardig recreatief bedrijf met indoorklimbos aan de Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen.

Besluit en plan bekijken

Wilt u meer weten over dit plan? Vanaf 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 kunt u het volgende bekijken:

 • besluit van de gemeenteraad;
 • het plan;
 • de bijlagen.

U vindt deze informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0034-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u van 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 dat aangeven door beroep in te stellen, als u:

 • eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen (zoals beschreven is in artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb);
 • belanghebbende bent en het niet eens bent met de wijzigingen in het plan.

U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat doet u met een brief die u persoonlijk ondertekent. In de brief schrijft u:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
 • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
 • de reden waarom u in beroep gaat.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Een verzoek dient te worden gestuurd naar Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook voor een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Inwerkingtreding

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan geldt vanaf 25 maart 2021, behalve als iemand om voorlopige voorziening vraagt. In dat geval geldt het bestemmingsplan pas nadat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 10-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-3-2021