Verlengde Vosdonkseweg, St. Willebrord

het verhogen van de geluidswal

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het verhogen van de geluidswal
Activiteit  : bouwen en strijdig gebruik
Locatie     : Verlengde Vosdonkseweg te St. Willebrord

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 maart 2021

 

Publicatiedatum 13-1-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-1-2021