Zoeksestraat ong (I 1884), Schijf

het kappen van een bosperceel ten behoeve van woningbouw

Omgevingsvergunning regulier

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het kappen van een bosperceel ten behoeve van woningbouw
Locatie     : Zoeksestraat ong (I 1884) te Schijf

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 februari 2021.

Publicatiedatum 6-1-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-1-2021