Achtmaalsebaan 25, Schijf

het bouwen van een vervangende woning

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het bouwen van een vervangende woning
Activiteit  : bouwen en strijdig gebruik
Locatie     : Achtmaalsebaan 25 te Schijf

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 november 2020

 

Publicatiedatum 7-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-10-2020