Bosheidestraat 1, Rucphen

verplaatsen/uitbreiden bestaande hekwerk, kappen van 2 bomen, het verwijderen van 700 m2 bosschage en nieuwe uitrit

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het verplaatsen en uitbreiden van het bestaande hekwerk, het kappen van 2 bomen, het    verwijderen van 700 m2 bosschage en het maken van een
                   nieuwe uitrit aan de Sprundelseweg
Activiteit  :  bouwen, uitrit en kappen
Locatie     : Bosheidestraat 1 te Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 november 2020

 

Publicatiedatum 30-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-10-2020