Kapelverestraat 16, Zegge

(her)nieuwbouw woning

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : (her)nieuwbouw woning
Activiteit   : bouwen en uitrit
Locatie     : Kapelverestraat 16 te Zegge

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 november 2020.

 

Publicatiedatum 23-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-10-2020