Kolkstraat 15, Sprundel

het kappen van 150 dode dennenbomen

Omgevingsvergunning regulier

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het kappen van 150 dode dennenbomen
Locatie     : Kolkstraat 15 te Sprundel
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 november 2020

Publicatiedatum 16-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-9-2020