Vermijd niet essentiële reizen naar het buitenland

Ga, onder andere, niet tanken of winkelen in België

Het kabinet doet een dringend beroep om niet essentiële reizen naar het buitenland te vermijden. Hiermee wordt onder meer het tanken, winkelen en op vakantie gaan in het buitenland bedoeld. Het is van belang dat mensen dit advies serieus nemen zodat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Grensverkeer blijft mogelijk voor mensen in cruciale beroepen (zoals medisch personeel en mensen die werken in distributiecentra). En voor ouders en mensen met co-ouderschap met een ouder die in België woont. Grensarbeiders in vitale sectoren en met een cruciaal beroep kunnen vanaf 22 maart sneller de grens over met een speciaal vignet. Meer daarover op de van crisiscentrum.be.

Publicatiedatum 23-3-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-4-2020