Uitbreiding steun- en herstelpakket

Veel mensen hebben minder inkomen door de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom helpt de Rijksoverheid. Hieronder ziet u een overzicht voor grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en werknemers die nieuw werk zoeken. Kijk op rijksoverheid.nl/steunpakket voor voorwaarden en meer informatie.

rijksoverheid.nl/steunpakket

Financiële regelingen

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW3)

Vergoeding van deel loonkosten voor bedrijven met ten minste 20% verwacht omzetverlies.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Vanaf Q2 2021 100% vergoeding vaste lasten (% SBI-code) voor ondernemers die meer dan 30% omzet verliezen.

Coronakrediet en garanties

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 • Klein Krediet Corona (KKC)
 • Qredits
 • Corona OverbruggingsLening (COL)
 • Garantiefonds evenementen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Voucherkredietfaciliteit

Lening voor reisorganisaties die tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben om vouchers van pakketreizen terug te betalen aan de consument.

Financiële regelingen sportsector

 • Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
 • Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)
 • Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Voor huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met een aanzienlijk inkomensverlies en daardoor hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Gemeenten zijn hard aan de slag. Startdatum van de aanvraag kan per gemeente verschillen.

NL leert door

Kosteloze (online) scholing en ontwikkeladviezen.

Uitstel belastingbetaling

Ondernemers kunnen belastinguitstel of verlenging daarvan aanvragen tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober 2021 start een ruime betalingsregeling voor maximaal 36 maanden.

Aanvullende steun

Sociaal pakket

 • Intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk door regionale mobiliteitsteams.
 • Mogelijkheden tot om- en bijscholing.
 • Extra inzet om armoede en problematische schulden tegen te gaan.
 • Voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Time-out arrangement (TOA)

 • Ondersteuning van ondernemers in zwaar weer.
 • Centraal middel is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021.
 • Doel: akkoord met schuldeisers om een faillissement te voorkomen.

Uitbreiding regelingen

 • Startersregeling.
 • Regeling grote land- en tuinbouwbedrijven conform TVL.
 • Regeling specifieke kosten land- en tuinbouw.
 • Regeling R&D voor duurzaamheid en digitalisering van mobiliteitssectoren.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie: rijksoverheid.nl/steunpakket

Publicatiedatum 23-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-8-2021