Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd tot 1 april 2021

Op 1 oktober 2020 is de regeling opnieuw verlengd tot 1 april 2021. De regeling heet nu 'Tozo 3'

Vanaf 1 oktober kunnen alle zelfstandige ondernemers die dat nodig hebben, een aanvraag doen via het Werkplein. Het maakt niet uit, of u nu al gebruik maakt van de tijdelijke overbruggingsregeling. Ook als u als zelfstandige over de grens woont of werkt heeft u mogelijk recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling. Verder kunnen AOW-gerechtigden een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen. De nieuwe overbruggingsregeling houdt wel rekening met het inkomen van uw partner.

Let op als u hulp aangeboden krijgt van een tussenpersoon voor de aanvraag van de Tozo. Dit kunnen oplichters zijn. Bel direct met het Werkplein voor gratis hulp met uw aanvraag: t. 076 750 35 00

Tozo op het Werkplein

Publicatiedatum 1-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-4-2021