Regels voor jeugd en sport enigszins versoepeld

Tijdens de persconferentie van 21 april maakte premier Rutte onder meer bekend dat de regels voor jeugd en sport enigszins versoepeld worden.

Zo mogen kinderen tot 12 jaar onder begeleiding buiten sporten. Jongeren  van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Voor de uitvoering van deze versoepeling van de coronamaatregelen zijn wel richtlijnen van toepassing. De gemeente Rucphen heeft deze opgesteld op basis van de regelingen van de Rijksoverheid. Hieronder lees je welke dit zijn.

Richtlijnen Sport vanaf 29 april 2020, volgens de Rijksoverheid

 1. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  Onder georganiseerde sport verstaan we  sport aangeboden door een erkende sportvereniging, sportstichting of commerciële sportaanbieder.
 2. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  Onder begeleiding wordt verstaan het ‘sporttechnisch kader’ zoals trainers en leiders.
 3. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 4. Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Voor bovengenoemde richtlijnen om buiten te sporten is wel een aantal voorwaarden van toepassing. Deze zijn:

 • Alle activiteiten worden onder begeleiding uitgevoerd.
 • Thuis omkleden en niet douchen op locatie.
 • Bij de deur brengen, niet naar binnen.
 • Ouders wordt verzocht om het sportpark/veld niet te betreden.
 • Ook kinderen die geen lid zijn van de vereniging mogen meesporten.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Binnensportaccommodaties nog dicht

Op dit moment mogen binnensportaccommodaties hun deuren nog niet openen. Dit is natuurlijk erg jammer, maar biedt ook kansen. Zo zijn er voor veel binnensporten mogelijkheden om hun sport buiten aan te bieden en/of een de samenwerking te zoeken met een andere buitensportvereniging.

Naschools sportaanbod

De scholen zullen na de meivakantie weer (gedeeltelijk) opengaan. Ook het naschoolse sportaanbod zal toenemen. Sportverenigingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Je kunt hier als vereniging in bijdragen door jouw accommodatie open te stellen voor naschools sportaanbod.

Tijdens de persconferentie van 21 april riep premier Rutte op om sportclubs ook open te stellen voor niet-leden. Sporten is gezond en kinderen moeten de kans hebben om bezig te blijven, zo verklaarde de premier tijdens zijn toespraak. Wanneer je er als vereniging voor kiest om je club open te stellen voor niet-leden is het natuurlijk wel van belang om je aan de gemaakte maatregelen te houden.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Publicatiedatum 29-4-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-6-2020