Reactie burgemeester Marjolein van der Meer Mohr op verlenging maatregelen tot en met 28 april

Scholen, horeca, sportscholen blijven dicht.

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr reageert op verlenging van de maatregelen tot en met 28 april:

“De woorden van onze premier waren duidelijk. Ondanks alle maatregelen die we al genomen hebben, zijn we er nog lang niet in de strijd tegen het coronavirus. We moeten samen de maatregelen opvolgen, alleen dan kunnen we verdere verspreiding van het virus beperken.

De verlenging betekent dat horeca, sportscholen, kinderopvang nog dicht blijven tot minimaal 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Maar het betekent ook dat we niet zomaar ergens op bezoek kunnen. En dat we 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden.

De maatregelen hadden al een forse impact op ons, de verlenging maakt dit alleen maar groter.
Maar het is helaas nodig. Alleen zo beschermen we elkaar.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren. We beschermen er ook de kwetsbare groepen mee. En we zorgen ervoor dat de zorgverleners – die zo hard aan het werk zijn voor ons – en de ziekenhuizen de grote druk aan kunnen.

Ik hoor ook uw zorg. Zorg over uw kinderen die op afstand onderwijs moeten volgen, zorg over uw naasten die u nu niet kunt bezoeken, zorgen over de toekomst. Maar deze periode sterkt ons ook. Ik zie ook kracht, saamhorigheid en creatieve ideeën ontstaan.

De premier zei het al, we zijn er nog niet. Wel zijn we op de goede weg.
Het aantal zieken neemt nog steeds toe. Dit gaat gelukkig niet meer zo snel. Dat is een begin. Hopelijk zet dit zich door, als we allemaal de maatregelen opvolgen. We moeten het dus samen volhouden. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. Alleen zo krijgen we corona onder controle.

Ik ben er dankbaar voor dat onze inwoners hun verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen opvolgen.
Ik ben bijzonder trots op alle mensen die zich inzetten voor diegenen die het in deze tijd extra zwaar hebben. Let in deze tijden extra op ouderen, eenzamen en kwetsbaren onder ons. Zorg voor elkaar, maar vooral voor hen.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we spoedig ons leven weer op kunnen pakken omdat we er met elkaar voor hebben gezorgd dat het virus zich niet verder verspreidde. Want weet: het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het!

Corine Roks_CollegeRucphenMarjolein1

Publicatiedatum 1-4-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-4-2020