Quote burgemeester: "Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het!"

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr reageert op de nieuwe maatregelen van 23 maart.

De woorden van onze premier waren duidelijk, we moeten echt mét elkaar een forse stap bijzetten om te voorkomen dat we het virus verder verspreiden. We moeten ons maatschappelijk verstand gaan gebruiken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we dit verstand in onze gemeente al heel behoorlijk gebruiken. We hebben ons zonder al te veel problemen aangepast aan een nieuwe situatie waarbij we, bijvoorbeeld, niet meer met elkaar kunnen sporten, elkaar kunnen ontmoeten in onze dorpshuizen of naar België rijden om vrienden of familie te zien. Ik ben er dankbaar voor dat onze inwoners hun verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen opvolgen. Ik ben ook bijzonder trots op alle mensen die zich inzetten voor diegenen die het in deze tijd extra zwaar hebben.

En toch raken de nieuwe maatregelen van de overheid ons ook

Op dit moment bekijken we wat ze concreet betekenen voor onze manier van werken en leven met elkaar. We bekijken, bijvoorbeeld, wat het betekent voor de weekmarkten. Maar ook voor alle individuele inwoners. Want: met hoeveel personen kunnen die nog veilig naar buiten? En hoe gaan wij erop toezien of de regels worden nageleefd? We treden liever niet op en schijven het liefst geen boetes uit, maar als dat in het belang van de ouderen en mensen met een zwakke gezondheid nodig is, moeten we wel. Zodra wij hier een antwoord op hebben, delen wij dit via social media en onze internetsite.

Wat we zeker weten is dat er tot 1 juni geen feesten en evenementen zullen zijn. Mooie feesten als 75 jaar vrijheid en Koningsdag gaan dit jaar niet door. En dat is een zure appel voor ons allemaal!
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we spoedig ons leven weer op kunnen pakken omdat we er met elkaar voor hebben gezorgd dat het virus zich niet verder verspreidde. Want weet: het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het!

Corine Roks_CollegeRucphenMarjolein1

Publicatiedatum 25-3-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-10-2020