Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Per 16 maart 2020 is een nieuwe noodverordening in werking getreden in verband met het coronavirus (COVID-19). De volledige verordening leest u op www.vrmwb.nl

Per 16 maart 2020 is een nieuwe noodverordening in werking getreden in verband met het coronavirus (COVID-19). Deze noodverordening wordt hieronder kenbaar gemaakt:

Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 
De noodverordening treedt onmiddellijk in werking. Op basis van artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s is de voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd deze verordening te bekrachtigen. De noodverordening geldt voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waaronder ook Rucphen valt. 

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Angelo van den Berg, Hoofd Openbare Orde, Handhaving & Veiligheid of Fred Buermans, Kabinetschef, via 0165 349500.

Publicatiedatum 17-3-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-4-2020