Let op de werk- en woonsituatie van arbeidsmigranten

Geef knelpunten ons door via veiligheid@rucphen.nl. Of meld anoniem via onze website.

De huidige crisis kan gevolgen hebben voor de werk- en woonsituatie van de arbeidsmigranten in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de plotselinge opzegging van woonruimte, een enorm hoge werkdruk en/of extreem lange werkdagen en een onveilige werkomgeving. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ons gevraagd signalen van zulke situaties door te geven. Dit om kwetsbare groepen zoals arbeidsmigranten tegen arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling te beschermen. Ons team Openbare Orde, Handhaving en Veiligheid is hier extra alert op. Dat geldt ook voor de medewerker die de inschrijvingen in de BRP verzorgt. Wij vragen u als inwoner ook op deze signalen te letten. 

Wat kunnen signalen van arbeidsuitbuiting of benadeling zijn?

  • plotselinge opzegging woning/woonruimte waardoor men dakloos wordt
  • enorm hoge werkdruk (extreem lange werkdagen); • Onveilig werken (mede door toegenomen werkdruk e.d.)
  • (extra) blootstelling chemicaliën
  • arbeidsmigranten met coronaverschijnselen, zoals hoesten, niesen en koorts, die toch moeten werken
  • arbeidsmigranten die naar hun thuisland willen, maar niet kunnen doordat zij of geen geld hebben of dat de grens gesloten is
  • arbeidsmigranten die dicht op elkaar werken en dus niet de 1 ½ meter afstand houden of kunnen houden.

Geef knelpunten ons door! 

Samen zorgen we voor elkaar. Merkt u iets over één of meer van bovengenoemde situaties? Geef het dan door via veiligheid@rucphen.nl. Of meld anoniem via onze website.

Publicatiedatum 26-3-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-8-2020