Informatiepunten tijdens coronavirus

Stel vragen via het het landelijke publieksinformatienummer 0800 1351 en meld uw hulpvragen bij tijdelijke contactpersonen in de dorpen.

Het zijn onzekere tijden voor ons allemaal. Alle activiteiten en veel sociale contacten zijn tot stilstand gekomen. Hierdoor kunt u met vragen of problemen achterblijven. Waar kunt u dan terecht?

Landelijk publieksnummer 0800 1351

Heeft u vragen over het Coronavirus, groepsvorming en afstand houden? Neem dan contact op met het landelijke publieksnummer 0800 1351. 

Informatiepunt voor hulpvragen per dorpskern

In elke dorpskern is een informatiepunt ingericht. Hier kunt u terecht met al uw vragen of problemen rond het coronavirus. Als zij u niet verder kunnen helpen, verwijzen ze u door naar de juiste plek. Ook staan de informatiepunten in contact met vrijwilligers die, bijvoorbeeld, een  boodschap kunnen doen of medicijnen kunnen ophalen. U kunt hier terecht met kleine en grote vragen over, bijvoorbeeld:

  • het wegvallen van (dagelijkse) ondersteuning
  • maaltijdverzorging
  • het afhalen van medicijnen
  • een noodzakelijk bezoek aan de huisarts
  • boodschappen doen
  • hond uitlaten
  • financiën

Vragen over Wmo (huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, vervoer, wonen)

Zorgloket gemeente Rucphen
T 0165 34 99 90
Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-12.00 uur

SKW Schijf

Lisette Kustermans
T 0165 34 26 49
Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
M skwSchijf@outlook.com 

Dorpsraad Zegge

Renate Luijben
T 06 29 16 61 68Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur
M secretariaat@dorpsraadZegge.nl 

Rucphen, St Agora

Maria Timmers
T 0165 22 41 62
Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
M agoog@agorarucphen.nl

SKW St. Willebrord

Martijn Joosten
T 0165 38 23 45
Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur 
M m.joosten@skw-willebrord.nl 

Dorpswerk Sprundel

Toon van der Sanden
T 06 13 75 25 68
Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
M info@dorpswerksprundel.nl  

Initiatief of activiteit aanmelden?

Ook initiatieven en activiteiten die dorpsgenoten helpen, kunnen hier worden gemeld en, zo nodig, verder geholpen worden. Ze kunnen, bijvoorbeeld, worden getoetst aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

Publicatiedatum 26-3-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-8-2020