Financiële steun voor ondernemers bij het Werkplein

nu aan te vragen


Als ondernemer kunt u een aanvraag voor financiële ondersteuning doen als u in de knel komt door het coronavirus.


U kunt voor maximaal 3 maanden financiële steun aanvragen die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen.


U kunt deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen bij het Werkplein Hart van West-Brabant:

https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-0

Publicatiedatum 1-4-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-4-2020