Corona-schadevergoeding voor verenigingen en SKW's

Sinds 10 juli kunnen verenigingen en SKW's uit de gemeente een vergoeding vragen voor inkomsten die ze door de coronamaatregelen hebben gemist. Verder verlengt de gemeente meerjarige vergunningen van verenigingen met 1 jaar.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan de nood die door de tijdelijke sluiting van de verenigingen is ontstaan.

Welke vergoedingen zijn er?

Afhankelijk van de situatie kunnen verenigingen en SKW's een bijdrage vragen voor gemiste baromzet en huurinkomsten voor een periode van 3 maanden. Verenigingen die een ruimte huren, krijgen de huurkosten deels vergoed. Ook andere gemiste inkomsten wil de gemeente vergoeden, zolang het niet om sponsoring en contributie gaat. De verenigingen moeten bij hun aanvraag wel zelf bewijzen om welke kosten en/of inkomsten het gaat.

Aanvragen

Verenigingen en SKW's met een adres in gemeente Rucphen kunnen de vergoeding aanvragen via www.rucphen.nl/coronavirus. Gemiste bar- en huurinkomsten kunnen zij aantonen met de meest recente jaarstukken van de vereniging. Verenigingen die een gebouw huren en een vergoeding willen vragen voor andere inkomsten, moeten hiervoor zelf bewijzen opzoeken. Voor huurkosten volstaat een bewijs van betaling. Binnen 8 weken na de aanvraag neemt de gemeente een besluit over de vergoeding. Daarna krijgen de aanvragers het afgesproken bedrag binnen 2 weken. 

Vergoedingen en aanvraag

Publicatiedatum 15-7-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-12-2020