Bedrijven krijgen uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Coulancetermijn Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) tot 30 juni 2020

Coronavirus raakt de economie

De hele wereld houdt zich bezig met het coronavirus. In Nederland worden de maatregelen steeds verder aangescherpt. Dit heeft economische gevolgen. Bedrijven kunnen hard door de coronacrisis getroffen worden.

Voor alle bedrijven uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen

Vanwege de coronacrisis heeft de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) een ‘coulancetermijn’ ingesteld voor alle bedrijven. Alle aanslagen die aan bedrijven zijn opgelegd krijgen uitstel van betaling tot 30 juni 2020. Hierdoor hopen wij het voor bedrijven iets makkelijker te maken in deze lastige tijden.

Automatische incasso

Voor bedrijven die gebruik maken van automatische incasso verandert er niets. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met de BWB.

Uitstel van betaling aanvragen

Hebt u ondanks bovenstaande maatregel moeite om aan de betaaltermijn te voldoen? Vraag dan uitstel van betaling aan via https://www.bwbrabant.nl/contact.

Publicatiedatum 20-3-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-6-2020