Aandacht voor elkaar

Helaas hebben we sinds maart van dit jaar te maken met forse maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Zaken die voorheen zo vanzelfsprekend waren, kunnen nu niet zo maar even. Even langs oma, juichen voor je favoriete club langs de lijn, een gezamenlijk feest met veel vrienden en familie, zaken die het leven zo mooi maken, kunnen nu niet meer of met beperkingen. Hoewel er sinds het begin van de zomer weer iets meer kon, hebben we sinds vorige week weer te maken met extra strenge maatregelen. Het aantal besmettingen loopt snel op en ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. We kunnen dus helaas niet anders dan de maatregelen strikt na te leven. Alleen zo voorkomen we dat het aantal besmettingen nog meer toeneemt en krijgen we corona onder controle.

De coronacrisis blijft voorlopig nog een zeer moeilijke periode in ons leven

Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van corona door het hele land hartverwarmende initiatieven waarbij er aandacht is voor elkaar. Aandacht voor elkaar is dan ook belangrijk om deze crisis tot een goed einde te brengen. Een praatje op afstand, een telefoontje, een kaartje, laten zien dat we er voor elkaar zijn en dat we om elkaar geven.  

Ook voor ondernemers is deze tijd moeilijk

Door de nieuwe maatregelen worden zij (nog meer) geraakt. Maar ook hier zien we soms ambitieuze initiatieven om klanten te helpen en een groot aanpassingsvermogen om de zaak toch open te houden binnen de richtlijnen. Als gemeente zijn we trots op onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Ondanks de beperkingen slaan we ons er samen doorheen. We hebben aandacht voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen. We helpen waar mogelijk. Zo hebben we de verenigingen financieel bijgestaan en denken mee met ondernemers. In alle dorpen hebben we informatiepunten ingericht waar onze inwoners met hun vragen terecht kunnen.

Stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis

Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis, en trapt op 6 oktober een periode af waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben. Aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Het is goed om terug te kijken. We willen ook vooral vooruit kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en er weer bovenop? Want dat we deze crisis te boven zullen komen is zeker. Belangrijk daarbij is wel dat wij ons goed aan de inmiddels alom bekende voorschriften blijven houden.
Dus houdt afstand, was je handen en blijf thuis bij klachten. En zorg voor elkaar. Zo krijgen we samen corona onder controle.

Publicatiedatum 5-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-11-2020