Vestiging in Nederland

Aanvragen

Voor : particulier

Naar het gemeentehuis

U schrijft zich in bij de gemeente waar u gaat wonen. Hierbij heeft u de volgende documenten nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt.
  • Een bewijs van woonruimte. Bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.
  • Een akte van geboorte, alleen wanneer u geboren bent in het buitenland.
  • Bij een vreemde nationaliteit: een bewijs van rechtmatig verblijf. Let op! Dit geldt niet voor mensen uit de Europese Unie.
  • Wanneer u komt vanuit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba: een bewijs van uitschrijving.

Ook kunnen onder andere de volgende documenten van u gevraagd worden:

  • een huwelijksakte,
  • een echtscheidingsakte,
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden),
  • geboorteakten van de kinderen.

 

Kosten

Geen kosten (registration is free of charge)

Toelichting

Inschrijving

Als u vanuit het buitenland in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. De aangifte moet door u zelf gedaan worden. Dit kan niet digitaal.

Burgerservicenummer

Bij eerste inschrijving wordt het burgerservicenummer (BSN) toegekend. Dat is een uniek persoonsnummer voor iedereen die staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het BSN wordt door de overheid gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens. Ook zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars maken gebruik van het BSN.

 

Gerelateerde producten