Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Aanvragen

Voor : particulier

U kunt de aanvraag rechtstreeks via de website van Justis doen. De organisatie die de VOG van u vraagt moet de aanvraag dan voor u klaarzetten. De aanvraag en voorwaarden vindt u op https://www.justis.nl/producten/vog.

In het gemeentehuis

U kunt de verklaring ook aanvragen in het gemeentehuis als u in Rucphen ingeschreven bent in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP).  

Aanvragen op afspraak

Dit heeft u nodig

  1. Een ingevuld aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag van Justis.nl (PDF)
  2. Een geldig identiteitsbewijs

Niet wachten?

De wachttijd aan de balie kan oplopen tot 30 minuten (avondopenstelling).  Met een afspraak voor een Verklaring omtrent Gedrag, heeft u een streepje voor. U kiest uw eigen tijdstip, weet precies hoe laat u aan het loket kunt komen en bent sneller klaar.

Kosten

€ 41,35 (tarief van rijkswege vastgesteld)

Toelichting

Wanneer nodig?

Wanneer u solliciteert naar een functie, waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen (bijvoorbeeld kinderen), kan uw werkgever vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit kan voor zowel betaald als onbetaald werk (bij vereniging of vrijwilligersorganisatie). Voor sommige functies zoals onderwijzer en taxichauffeur is de verklaring zelfs bij wet verplicht gesteld.

Aanpak

De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over in de computer en vult ze automatisch aan met gegevens vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). Vervolgens worden al deze gegevens digitaal doorgestuurd naar COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is het orgaan dat de VOG namens de Minister van Justitie afgeeft. Als u niet in de BRP voorkomt, vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij COVOG.

Digitaal aanvragen


Het is ook mogelijk een VOG digitaal bij het ministerie aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm. Vraag uw organisatie of zij deze mogelijkheid biedt. Bent u werkgever, kijk dan voor deze mogelijkheid op, klik dan hier: aanmelden voor digitale VOG. Deze aanvraag is dan € 7,50 goedkoper.

Onderzoek strafrechtelijk verleden

Voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt onderzoek gedaan naar het strafrechtelijk verleden van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Of de VOG kan worden afgegeven, wordt bepaald door de relatie die er is tussen eventueel strafbare feiten in het verleden en de werkzaamheden of functie die de betrokkene gaat vervullen.

Termijn van beslissing

Binnen twee tot maximaal vier weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing op uw aanvraag genomen. Met vragen over de voortgang van uw aanvraag kunt u contact opnemen met COVOG (via www.justis.nl/vog).