Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

Aanvragen

Voor : particulier

Voorwaarden

 • leegstand:
  De woning staat leeg op moment dat de vergunning wordt aangevraagd.
 • verkoop:
  De woonruimte staat te koop.
 • bewoning: 
  U kunt aantonen dat de woonruimte in voldoende mate bewoond zal worden.
 • niet eerder vergund:
  Er is nog niet eerder een vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde woonruimte afgegeven.   

Huurprijs bepalen

Met het puntensysteem van de Huurcommissie kunt u de maximale huurprijs van uw woning berekenen:
huurprijscheck van de Huurcommissie >

Tijdelijke verhuur aanvragen

U kunt een formulier vergunning tijdelijke verhuur of verlenging tijdelijke verhuur aanvragen via e-mail, of de aanvraag doen op het gemeentehuis. Vul de aanvraag in en lever de volgende stukken aan: 

 • een bewijs van eigendom (kopie eigendomsbewijs of hypotheekakte)
  aan te vragen bij het kadaster;
 • een bewijs dat uw huis te koop staat:
  verkoopopdracht makelaar, advertentietekst of taxatierapport;
 • de door u berekende huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel
  (zie huurprijscheck Huurcommissie).  

Toelichting

Als uw woning langer te koop staat, kan het interessant zijn om deze tijdelijk te verhuren. Zo kunt u bijvoorbeeld dubbele woonlasten (voor een deel) compenseren. U heeft hiervoor toestemming nodig van de hypotheekverstrekker en een vergunning van de gemeente, waarin de woonruimte is gelegen.

Advies inwinnen

Er kunnen ook nadelen kleven aan het tijdelijk verhuren van uw koophuis. Laat u daarom eerst goed infomeren door de belastingdienst of een financieel adviseur. Overleg ook met uw hypotheekverstrekker, want ook deze moet instemmen met de tijdelijke verhuur. 

Lengte tijdelijke verhuur

De schriftelijke huurovereenkomst moet minimaal voor een periode van zes maanden worden aangegaan. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar en kan worden verlengd met telkens maximaal één jaar. De totale duur van de vergunning is echter nooit langer dan vijf jaar.

Opzegtermijn
Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. In de vergunning staat vermeld wat de maximale huurprijs is. De maximale huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingstelsel (puntensysteem).

Voorkom misbruik van uw pand voor de productie, handel en/of opslag van drugs

 • Zorg voor een ondertekend contract;
 • Zorg voor de actuele gegevens van uw huurder;
 • Vraag om een origineel identiteitsbewijs (dus geen kopie!) en controleer dit zelf op echtheid met behulp van de Dutch ID app;
 • Zorg dat degene die gescreend is ook degene is die de sleutel haalt en het contract tekent;
 • Sluit geen elektriciteitscontract voor het pand/de huurder; 
 • Controleer of het BSN-nummer en het rekeningnummer op alle documenten hetzelfde zijn;
 • Accepteer nooit contante betalingen en/of stortingen;
 • Spreek af dat u periodiek komt inspecteren en controleer regelmatig.

Tips voor herkenning

 • Stankoverlast;
 • Voortdurend geluid van afzuiginstallaties;
 • Extra ontluchtingspijpen en/of roosters;
 • Tocht;
 • Warmte- of vochtafgifte (muren, vloeren en plafonds);
 • Onbesneeuwd dak na sneeuwval;
 • Condensvorming op de ramen;
 • Stroomstoring (knipperende lampen);
 • Kunstlicht;
 • Activiteiten op vreemde tijdstippen;
 • Camera’s;
 • Dichtgemaakte ramen.

Melden

Denkt u dat een pand gebruikt wordt voor drugs? Meld dit dan!

Anoniem melden kan ook. Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Regels en informatie