Overlijden, aangifte

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. 

Afspraak overlijdensaangifte

Meenemen

  • legitimatie van degene die de aangifte doet
  • een verklaring van de arts of lijkschouwer
  • de enveloppe met de doodsoorzaakverklaring (B-formulier) voor het Centraal Bureau voor de Statistiek

Kosten

 Tarieven 2019
Kosten aangifte: geen.
Een afschrift of een uittreksel kost € 13,40.

Toelichting

De gemeente van overlijden maakt een akte van de burgerlijke stand op. Ook geeft de gemeente toestemming tot het begraven of cremeren van de overledene. De aangifte wordt meestal gedaan door een uitvaartverzorger.

Bij een overlijden in het buitenland wordt daar de aangifte van overlijden gedaan. De woongemeente moet een afschrift van de akte te hebben om het bevolkingsregister bij te werken. Afhankelijk van het land van herkomst moet het afschrift gelegaliseerd worden door de autoriteiten.

Termijn begraven/cremeren

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan de zesde werkdag na overlijden begraven of cremeren. Wanneer uitstel nodig is, kan dit bij de burgemeester aangevraagd worden.