Ouderenorganisaties, subsidie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Jaarlijks tussen 1 januari en 31 mei

U kunt de subsidie rechtstreeks aanvragen via deze website. Dat kan tussen 1 januari en 31 mei. Let u erop dat de aanvraag uiterlijk 1 juni bij ons binnen is. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen.

Subsidie aanvragen

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het subsidiebedrag is € 5 per lid, per jaar. De subsidie kan voor meerdere jaren worden vastgesteld.

De ouderenorganisatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De organisatie treedt actief op als belangenbehartiger voor ouderen in gemeente Rucphen;  
  • De organisatie verricht tenminste 2 activiteiten per jaar gericht op het activeren van ouderen;
  • De organisatie verricht activiteiten om leden te werven.

Toelichting

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

In de gemeente Rucphen gevestigde organisaties kunnen een aanvraag doen als zij zijn aangesloten bij een officiële organisatie voor belangenbehartiging van ouderen (zoals ANBO, KBO) én tenminste 50 leden hebben.

Hoe verloopt de subsidieaanvraag?

Vóór 1 juni ontvangen wij uw aanvraag. Met uw aanvraag stuurt u een naar waarheid ingevulde ledenlijst mee. Deze lijst vermeldt het aantal leden van uw vereniging, per 31 december voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Deze leden zijn per die datum ouder dan 55 jaar en wonen in gemeente Rucphen.
Binnen 3 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging.
Vóór 31 december ontvangt u een brief met het besluit op uw aanvraag.

Regels en informatie

Vragen? Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met Maria van Dijk, zij helpt u graag verder. U kunt contact opnemen via t. 0165-349907, of per mail: m.van.dijk@rucphen.nl

Algemene bepalingen

Naast de specifieke criteria in deze regeling zijn de bepalingen in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Rucphen van toepassing.
De bedragen die genoemd worden in deze regeling zijn de maximaal toe te kennen bedragen in het kader van subsidie ouderenorganisaties.

Gerelateerde producten